המכון לחקר התחבורה

המכון לחקר התחבורה החל בפעילותו באוקטובר 1977 כיחידת מחקר אוטונומית בטכניון וככזה הוא מדווח ישירות למשנה לנשיא למחקר בטכניון. המכון משמש אכסניה לפעילות מחקרית של חברי סגל מיחידות אקדמיות שונות, הפעילים בתחום הרחב של חקר התחבורה, ומהווה מסגרת לשיתוף פעולה בנושאים אלה בין יחידות הטכניון. המחקר במכון ממומן בעיקר ע"י משרדי הממשלה ומכוון לפתרון בעיות בעלות חשיבות לאומית רבה בתחומי הבטיחות בדרכים, בקרת תנועה ותעבורה, תשתית דרכים, תכנון תחבורה, תכנון מערכות תחבורה, אנרגיה וסביבה.

המכון זכה להכרה בארץ ובעולם כמוביל בתחומי מחקר התחבורה שבהם רכש ניסיון רב וחבריו פעילים ובעלי תפקידים בארגונים בינלאומיים מובילים בתחום. הישגי המחקרים ופעילות המכון תרמו רבות לשיפור הבטיחות בדרכים, לתשתית התחבורה, לבקרת התנועה ולאיכות הסביבה.

לאחרונה פורסם דרוג שנחאי מאוניברסיטאות לשנת 2018 (www.shanghairanking.com). הדרוג כולל חלוקה לפי תחומי ידע. בתחום התחבורה, הטכניון דורג במקומות 51-75 בין האוניברסיטאות בעולם ושמר על מקומו בדירוג משנת 2017. דרוג זה הוא המקום השלישי משותף הגבוה ביותר של הטכניון מבין למעלה מ-50 תחומי ידע במדעים המדויקים, הנדסה, מדעי החיים, הרפואה ומדעי החברה.

הפעילות מאגדת בתוכה מעל 30 חברי סגל מהפקולטות: הנדסה אזרחית וסביבתית, הנדסת מכונות, ארכיטקטורה ובינוי ערים, והנדסת תעשייה וניהול. צוות נוסף של חוקרים-מהנדסים, פסיכולוגים, סטטיסטיקאים ועוד, פעילים בביצוע מחקרים וסקרים במכלול הנושאים הקשורים לתחום התחבורה. לשירות החוקרים קיימים במכון מעבדות, מאגרי נתונים ממוחשבים וצוות מנהלה.

המכון מקיים קשרים עם גורמי המשק והתעשייה בארץ במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה בשטחי פעילותו, ויוזם פרויקטים בעלי פוטנציאל משקי ותעשייתי, תוך שילוב המחקר הבסיסי והיישומי. המכון מקיים בנוסף פעילות ענפה וקבועה להפצת מידע בנושאי תחבורה, בטיחות בדרכים ותחומי המחקר האחרים, הן על ידי ארגון ימי עיון וסמינרים, והן על ידי שירות הפצה של תקצירי מחקריו למאות מינויים קבועים.

בשנים האחרונות שם לעצמו המכון לחקר התחבורה כמטרה חשובה להעלות את ההבנה והמודעות הציבורית בתחום התחבורה והבטיחות בדרכים בעזרת היכולות המחקריות של חוקרי המכון.