אודות המרכז

תאונת הדרכים היא כשל של המערכת "אדם – רכב – תשתית – סביבה"  ומכאן מורכבות הבעיה ומגוון הפעילויות הרב-תחומיות הנדרשות  להפחתת מספר התאונות וחומרתן.

קיימות דוגמאות רבות המורות כי הפחתת מספר התאונות יכולה להיות מושגת באמצעות יישום מדיניות מסודרת המבוססת על הבנה של גורמי התאונות וידע מקצועי לגבי אמצעים למניעתן. על מנת להבטיח הצלחה, המדיניות למניעת תאונות צריכה להיות מבוססת על מחקר, נתונים ועובדות.

מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים הוקם על מנת לפתח ידע לשיפור הבטיחות בתחבורה.

מטרות מרכז המחקר לבטיחות בדרכים :

 • לאתגר ולתמוך, באמצעות מחקר וידע רב-תחומי ברמה אקדמית גבוהה, בפעילות הממשלה, התעשייה והאזרחים למען מניעת תאונות דרכים.
 • ליצור מנהיגות של חוקרים העוסקים במחקר רב תחומי של בטיחות בדרכים.
 • להנחות את הפתוח, היישום והשילוב של ידע וטכנולוגיה חדשה כדי לקדם את הבטיחות במערכת התחבורה.
 • לתמוך ולסייע בהכשרת סטודנטים ואנשי מקצוע המתמחים בבטיחות בדרכים.
 • להטמיע את הידע הנצבר במחקרים בקרב כל הקהילייה המקצועית, תוך שימוש במדדים כמותיים להערכה.

"מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים" הינו חלק מהמכון לחקר התחבורה בטכניון, אולם הוא מנוהל כישות נפרדת. למרכז מונה ועד מנהל האחראי על מימוש מטרות המרכז, אישור תוכנית המחקרים והתקציב השנתי,  קביעת מדיניות ובקרה. הועד המנהל מורכב מארבעה נציגים של כל אחד מהגופים השותפים עתה – הטכניון ומשפחת נאור, בתקווה שמשרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יצטרפו בקרוב. כן הוקמה ועדה מדעית שתפקידה לייעץ לוועד המנהל ולראש המרכז בנושאים הקשורים לתוכנית המחקרים.

סגל החוקרים של המרכז לבטיחות הינו רב-תחומי ומורכב מחברי סגל הטכניון בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, בפקולטה לתעשייה וניהול, ובפקולטה להנדסת חשמל, ובעתיד בפקולטות נוספות כגון ארכיטקטורה ובינוי ערים, רפואה ועוד. כמו כן גוייס צוות מחקר ייעודי של המרכז הכולל 5 חוקרים בעלי תואר דוקטור ו-3 חוקרים בעלי תואר שני ממגוון תחומים: הנדסת תחבורה, הנדסת אנוש, סטטיסטיקה, סוציולוגיה, ITS ועוד.

תחומי המחקר שהמרכז יתמקד בו מבוססים על שלושה עקרונות:

 • היקף הבעיה הבטיחותית בישראל
 • הפוטנציאל המחקרי ליישום אמצעים למניעת תאונות
 • החדשנות הטכנולוגית

תחומי המחקר שנקבעו למרכז:

 • מדיניות וניהול בטיחות
 • קידום תשתית בטיחותית (ה"ר, אופניים, צמתים)
 • מערכות תבוניות לתחבורה (ITS) ככלי לשיפור הבטיחות (e-safety)
 • סימולציה ובקרה דינמית ככלים לחקר תאונות דרכים
 • מחקרים רב-תחומיים (מגזרים ייחודיים)

לאור זאת פותחה רשימת נושאים שהוחל בחקירתם בשנת 2008 (נספח א') ובשלבי הכנה נושאי מחקר לשנת 2009 (נספח ב').

הייחוד בעבודת מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים, היא הגישה הרב-תחומית מחד וההמשכיות מאידך. הטכניון מאפשר את הרב-תחומיות מעצם היותו אוניברסיטה עם פקולטות מגוונות ביותר, והאפשרות להרכיב צוותי מחקר רב-דיסציפלינאריים.

חשוב ביותר גם עקרון ההמשכיות במחקר ובניית צוות ובסיס ידע, וזאת לעומת שיטת "הקולות הקוראים", שכל מחקר מבודד ממשנהו ללא אינטראקציה והמשכיות. שילוב זה של אנשי סגל מפקולטות שונות וצוות מחקר ייעודי במרכז מאפשר לשמור על עקרונות אלה.