המעבדה לתשתיות תחבורתיות

המעבדה לתשתיות תחבורתית (Transportation Infrastructure Laboratory) משמשת כפלטפורמת מחקר והוראה בתחום המיסעות. במעבדה מבוצעים פרויקטי מחקר מגוונים על ידי סטודנטים וחוקרים מהארץ ומחוץ לה, כאשר המכנה המשותף הוא קידום טכנולוגי ומדעי של תחום המיסעות. בפרויקטי המחקר משולבות בדיקות מעבדתיות מהמתקדמות בעולם שלוקחות בחשבון את מצב המאמצים התלת צירי במיסעת הדרך. כיווני מחקר עיקריים כעת הם:

 אפיון מכני של שכבות המיסעה והשתית (constitutive modeling of pavement layers and subgrade) – פיתוח חוקי חומר מתקדמים המתארים את  ההתנהגות האיזוטרופית והאנאיזוטרופית של שכבות המיסעה (אספלט, חומרים גרנולריים) והשתית (הקרקע הטבעית) תחת העמסות מחזוריות.

התנהגות תערובות אספלטיות בשיטות הידוק שונות (the behavior of asphalt mixtures in different compaction methods) –  איפיון התנהגותן המיכנית של תערובות אספלטיות שהודקו בשיטות מעבדתיות שונות תחת העמסות מחזוריות ובחינת שיטת ההידוק המדמה ביותר את שיטת ההידוק של תערובות אספלטיות בכביש.

תערובות אספלטיות ירוקות (green asphalt mixtures) – בחינה ואיפיון של רמת הביצועים של תערובות אספלטיות ירוקות הכוללות תערובות אספלט ממוחזרות ע”י חומרי מחזור, תערובות גומי אספלט הכוללות אבקת צמיגים  גרוסים, ותערובות חמימות  המאפשרות הפחתה בטמפרטורת הייצור בהשוואה לתערובות אספלטיות קונבנציונליות.  יישום תערובות מסוג זה בכבישים צפויה  להביא לחסכון באנרגיה של משק הסלילה המקומי ולהפחתה בפליטת גזי חממה או נדיפים מזהמים אחרים.

שיריון שכבות המיסעה לצורך שיפור רמת ביצועיהן (reinforcement of pavement layers to improve their performance) – השפעת שיריון שכבות האספלט, השכבות הגרנולריות או השתית בעזרת יריעות או גיאו-גרידים על עמידותן של שכבות אלו תחת עומסי התנועה המחזוריים. שיפור בתסבולת שכבות אלו בעזרת השיריון יאפשר הפחתה בעובי שכבות המיסעה וחיסכון כספי ניכר.

הציוד המחקרי במעבדה נרכש בסיוע טכניוני וכן באמצעות תקציבי מחקר. חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (מע”צ לשעבר) תמכה ועדיין תומכת בקידום יכולות המעבדה.