המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה

המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה בטכניון בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן הוקם ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה ומנהלת תחבורה חכמה במשרד רה”מ, במטרה לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל. המרכז מייצג את זרוע האקדמיה באקוסיסטם של תחום התחבורה החכמה בישראל, עובד עם כל המוסדות האקדמיים בארץ ומהווה מנגנון הן לפיתוח ידע ותובנות, והן לפיתוח הון אנושי בתחום התחבורה החכמה. המרכז מכוון להיות הגורם המועדף והמאגד את קהילת המחקר והפיתוח של תחבורה חכמה בארץ, ומנוף להיקף הפעילות המחקרית למיצוב ישראל כמובילה עולמית בתחום. המצפן לכל פעילויות המרכז הוא חזון שלושת האפסים:

ייעדי המרכז הם:

  1. עידוד מחקרים רב-תחומיים תוך יצירת שיתופי פעולה ליצירת ידע ותובנות בחזית התחום – על ידי יזום ומינוף מחקרים משותפים בין מגזרים: אקדמיה-תעשיה-מקבלי החלטות
  2. יצירת קהילת מחקר ופיתוח – ליצירת שיתוף פעולה אפקטיבי ומקור השראה לחדשנות. במסגרת זו המרכז מפעיל 9 ועדות מקצועיות בין תחומיות, בין מוסדיות ובין מגזריות שעוסקות בגיבוש נושאים לקולות קוראים למחקר, כיווני פעולה, קביעת סדרי עדיפויות, ריכוז הידע לפורטל ועוד בתחומי הליבה של עולם התחבורה: (1) כלי רכב ואמצעי תחבורה, (2) ניהול ובקרת תנועה, (3) שירותי תחבורה חדשניים, (4) מדיניות תכנון תחבורה ותכנון עירוני, (5) התנהגות משתמשי דרך, (6) בטיחות ובטחון בניידות ובנושאים מתודולוגיים רלוונטיים: (7) מודלים ואלגוריתמים, (8) אוטומציה וקישוריות, (9) נתוני עתק ואנליזה של נתונים.
  3. פיתוח והעצמת הון אנושי – של חוקרים מדיסציפלינות שונות, סטודנטים לתארים מתקדמים, תואר ראשון ויזמים.
  4. מרכז ידע – באמצעות פורטל המרכז שמרכז מידע מהימן ועדכני ליצירת הזדמנויות לקהילת המחקר והפיתוח בתחום, בפרט לסטודנטים, חוקרים באקדמיה, תעשיה ובמגזר הציבורי, ובעלי עניין בארץ ובחו”ל.

אתר : https://istrc.net.technion.ac.il/