חברי המכון

רשימת חברי מכון לחקר התחבורה לשנת תשע"ז
שם פקולטה כתובת מייל טלפון
 פרופ' יורם הלוי  הנדסת מכונות medean@me.technion.ac.il  04-8236022
 ד"ר לאוניד טרטקובסקי הנדסת מכונות tartak@technion.ac.il  04-8292077
 פרופ' שי קוטין הנדסת תעשיה וניהול kutten@ie.technion.ac.il  04-8294505
פרופ' עידו ערב הנדסת תעשיה וניהול  erev@tx.technion.ac.i  048294418
פרופ' אביגדור גל הנדסת תעשיה וניהול avigal@ie.technion.ac.il 04-8294425
 פרופ"ח איתן נוה הנדסת תעשיה וניהול naveh@ie.technion.ac.il  04-8294527
 פרופ"ח רן סמורדינסקי הנדסת תעשיה וניהול rann@ie.technion.ac.il  04-8294422
 פרופ'"ח מיכל פן הנדסת תעשיה וניהול mpenn@ie.technion.ac.il  04-8294424
פרופ' רחל אלתרמן ארכיטקטורה ובינוי ערים alterman@technion.ac.il  04-8294037
פרופ' אמריטוס נעמי כרמון ארכיטקטורה ובינוי ערים carmon@technion.ac.il 04-8294075
פרופ' שמאי אסיף ארכיטקטורה ובינוי ערים shamayassif@gmail.com 04-8294055
פרופ"ח קרל מרטנס ארכיטקטורה ובינוי ערים  kmartens@technion.ac.i 04-8294060
 ד"ר אייל קרני ארכיטקטורה ובינוי ערים arkarni@technion.ac.il 04-8284063
פרופ' אמריטוס יעקב אוזן  הנדסה אזרחית וסביבתית cvrjaco@tx.technion.ac.il
פרופ' אמריטוס אבישי צדר הנדסה אזרחית וסביבתית ceder@tx.technion.ac.il
פרופ' אמריטוס יצחק שמולביץ הנדסה אזרחית וסביבתית /agshmilo@technion.ac.il  048292620
 פרופ"ח בגימלאות אילן ישי  הנדסה אזרחית וסביבתית iishai@tx.technion.ac.il
פרופ"ח בגימלאות שלום הקרט הנדסה אזרחית וסביבתית hakkert@technion.ac.il  04-8293122
פרופ"ח בגימלאות יוסף פרשקר הנדסה אזרחית וסביבתית prashker1@gmail.com
פרופ"ח בגימלאות דוד מהלאל הנדסה אזרחית וסביבתית mahalel@tx.technion.ac.il  04-8292378
פרופ' יורם שיפטן הנדסה אזרחית וסביבתית shiftan@tx.technion.ac.il  04-8292381
פרופ' שלמה בכור הנדסה אזרחית וסביבתית sbekhor@tx.technion.ac.il  04-8292460
פרופ"ח תומר טולדו הנדסה אזרחית וסביבתית toledo@technion.ac.il  04-8293080
פרופ"מ ג'אק חדאד הנדסה אזרחית וסביבתית jh@technion.ac.il  0778871742
פרופ' אריה סידס  הנדסה אזרחית וסביבתית sidess@technion.ac.il  04-8292662
פרופ' פר אולוף גוטמן הנדסה אזרחית וסביבתית peo@tx.technion.ac.il  04-8292811
פרופ' מקסים שושני הנדסה אזרחית וסביבתית maximsh@tx.technion.ac.il  04-8292274
פרופ' אבי אוסטפלד הנדסה אזרחית וסביבתית ostfeld@tx.technion.ac.il  04-8292782
פרופ"ח גלעד אבן צור  הנדסה אזרחית וסביבתית eventzur@technion.ac.il  04-8293459
פרופ"ח יחיאל רוזנפלד  הנדסה אזרחית וסביבתית  roseny@technion.ac.il  04-8295697
פרופ"ח שגיא פילין הנדסה אזרחית וסביבתית filin@tx.technion.ac.il 04-8295855
פרופ"ח גלעד אבן צור הנדסה אזרחית וסביבתית eventzur@technion.ac.il 04-8293459
ד"ר שגיא דליות  הנדסה אזרחית וסביבתית  dalyot@technion.ac.il  04-8295991