חוקרים

רשימת חוקרים

שם טלפון כתובת מייל תפקיד
פרופ' אמריטוס יעקב אוזן cvrjaco@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ' בגימלאות אילן ישי iishai@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ' אבישי צדר ceder@technion.ac.il חוקר
פרופ' בגימלאות שלום הקרט 0778873122 hakkert@technion.ac.il חוקר
פרופ"ח בגימלאת דוד מהלאל 0778872378 mahalel@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ שלמה בכור 0778872460 sbekhor@tx.technion.ac.il  חוקר
פרופ' יורם שיפטן 0778872381 shiftan@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ"ח תומר טולדו 0778873080 toledo@technion.ac.il ראש המכון
פרופ"ח ג'אק חדאד  0778871742  jh@technion.ac.il  חוקר
ד"ר אילת גלצור 0778872956 galtzur@technion.ac.il חוקרת
הלנה קמפינסקי 0778872581 elenak@technion.ac.il חוקר
איבתיהאל שיתי 0778872376 ebtihal@technion.ac.il חוקר
נינה זרחין 0778872374 ninaz@technion.ac.il חוקר
איליה פינקלברג 0778872374 finkel81@technion.ac.il חוקר
עודד קומר 0778872954 odedko@technion.ac.il חוקר
חן שכטר 0778872375 schensh@technion.ac.il חוקרת
יאנה ברסקי 0778872376  ybarsky@cv.technion.ac.il חוקר
ברק זונטג 0778872581 barak.s@technion.ac.il חוקר
ד"ר עינת טננבאום 0778873163 einatrei@technion.ac.il חווקרת
ד"ר ויקטוריה גיטלמן 0778875132 trivica@technion.ac.il חוקרת
ד"ר רוברט אסחאק 0778872380  roberti@tx.technion.ac.il חוקר
אנה קורצ'טוב 0778875136 grabarn@technion.ac.il סטטיסטיקאית
תחיה אלון
אבלין עמי 0778872373 trreve@technion.ac.il ראש מינהל
פקס מזכירות המכון לחקר התחבורה 0778872955
פקס המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה 0778873050