ינואר 2012

 

  • 1639303

Traffic Engineering & Control

Vol.53, No.1, January 2012

  • 2326531

מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים

בחינת מגמות במספרי ההרוגים, התאונות והנפגעים בתאונות הדרכים. 2011

  • 2326529

מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים

שימוש באמצעי בטיחות לילדים בכלי רכב פרטיים: סקר תצפיות ארצי 2010

  • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

נקודת תצפית מס' 14: נהיגה בהשפעת אלכוהול. ינואר 2012