מאי 2012

 • 2203197

ITS International, Vol.18, May-June 2012

 • 329695

Lotan, Ts.

Evaluating the benefits of an in-vehicle data recorder to young

drivers’ safety.2012

 • 1639303

Traffic Engineering & Control, Vol.53(6), June 2012

 • 2255540

TRL

Annual research review 2011

 • 2327738

האקדמיה ללשון עברית

מילון למונחי התחבורה היבשתית 2011

 • 2329595

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

ספר תקצירים, דצמבר 2011

 • 1851514

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות 2006-2011. 2012

 • 2329918

מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים

סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל: סקר מהירויות 2011

 • 2151365

רכב ותחבורה, גיליון 264, מאי 2012

 • 2151365

רכב ותחבורה, גיליון 265, יוני 2012

 • 2161214

תנועה ותחבורה, גיליון 102, מרץ 2012