אביבים – מערכת ניהול תנועה

עיר חכמה = תחבורה חכמה

אחד מעמודי היסוד של עיר חכמה הוא תחבורה חכמה. וכדי ליישם תחבורה חכמה, נדרש ניהול תנועה חכם. וכאן נכנסת מערכת אביבים לתמונה.

מערכת אביבים הינה מערכת מתקדמת לניהול ובקרת תנועה שפותחה על ידי עיריית תל אביב – יפו בתמיכת משרד התחבורה.  בשנת 2006 אומצה המערכת על ידי עיריית חיפה.  המערכת ממשיכה להתפתח על מנת לתת מענה לצרכים הדינמיים של כלל משתמשי הדרך: נוסעי התחבורה הציבורית, הרכב הפרטי, רוכבי האופניים והולכי הרגל.

המערכת מבוססת על עקרונות תהליך ניהול ובקרת התנועה.  מתודולוגיות ניהול התנועה מבוססות הן על הניסיון שהצטבר בעירייה במהלך השנים, והן על פיתוח מתודולוגיות חדשות, אשר מפותחות על ידי צוות המרכז לניהול תנועה במכון לחקר התחבורה בטכניון.

אביבים בתל אביב

מפת אביבים במרכז ניהול התנועה של עיריית תל אביב
תהליך ניהול ובקרת התנועה מתחלק לשני רבדים עיקריים:  הרובד הניהולי והרובד התפעולי.  כל אחד משני הרבדים מתבסס על מידע המתקבל מהרובד האחר.

הרובד הניהולי כולל מעקב בזמן אמת אחר רמת השירות למשתמשי הדרך בצירים ובצמתים, מערכת תומכת החלטה להחלפת תוכניות רמזורים, ותהליכי ניתוח היסטורי של מגמות באיכות זרימת התנועה.  במקביל לפיתוח מערכות הסעת המונים בארץ, פותחה מתודולוגיה לניהול תנועה בצירים בהם מיושמת העדפה לתחבורה ציבורית.

כלל המתודולוגיות המפותחות במרכז ניהול התנועה משולבות על ידי צוות המחקר במערכות הרובד הניהולי של “אביבים”.

ההחלטות המתקבלות ברובד הניהולי מועברות כהנחיות לביצוע ברובד התפעולי המאפשר שליטה בזמן אמת על כלל ההתקנים ברשת הדרכים ואיסוף מידע תנועתי ותחזוקתי.

מערכת אביבים נכללה בסקר של מערכות ניהול תנועה מתקדמות בעולם שבוצע על ידי Transport for London (TFL)  ו-  Imperial College London (ICL) בשנת 2007.  סקר זה הווה בסיס להשתתפות צוות המרכז לניהול תנועה בפרויקט CONDUITS של האיחוד האירופי, שמטרתו לפתח מדדי ביצוע למיזמי ITS.

אביבים חביפה

אביבים במרכז ניהול התנועה של מטרופולין חיפה