ענבר – תכנון תכניות רמזור

תפקידו של הרמזור כאמצעי ניהול תנועה הינו לתת ביטוי למדיניות העדיפות בין אמצעי הנסיעה השונים ובין כווני הנסיעה.  לוגיקת התכנון של הרמזור הינה הכלי ליישום משטר העדיפות הנגזר מהמדיניות.  המגוון הרב של המצבים העשויים להתהוות בצומת מרומזר הם הסיבה למורכבות תהליך התכנון.  בשל מורכבות זו תהליך התכנון איננו יכול להתבצע כתהליך מתמטי אופטימלי, ונדרש שילוב בין מודלים כמותיים לבין שיקולים הנדסיים.

תהליך התכנון צריך להתבצע תוך ראייה של כלל מחזור החיים של תוכנית רמזור.  מחזור החיים כולל את השלבים הבאים:

  • התכנון הראשוני של הצומת אשר מבוצע על ידי המתכנן וצריך לתת ביטוי למדיניות התכנון שנקבעה מראש.
  • בדיקת התכנון על ידי הרשויות אשר תפקידם לוודא כי מדיניות התכנון יושמה כראוי.
  • תהליך העדכון המתמיד של תוכניות הרמזורים, המבטיח התאמה של מאפייני התוכניות לדינמיות של דפוסי הביקושים.

אי לכך, מערכת לתכנון תוכניות רמזורים צריכה לכלול אלגוריתמים כמותיים ולוגיים אשר יאפשרו יישום יעיל של כלל השלבים של מחזור חיי תוכנית הרמזור.

מערכת ענבר הינה מערכת לתכנון תוכניות רמזורים אשר מפותחת במרכז ניהול התנועה במכון לחקר התחבורה במימון משרד התחבורה, ומהווה את המערכת הסטנדרטית לתכנון תוכניות רמזורים בארץ.

המערכת נותנת ביטוי לסטנדרטי התכנון הקיימים בארץ, תוך מתן מענה להתפתחויות ולניסיון המצטבר בתחומי הנדסת התנועה, אמצעי הנסיעה, וטכנולוגית המחשוב.  תהליכי התכנון והבדיקה המוטמעים בה מספקים כלי עזר לתהליכי קבלת החלטות בשילוב תהליכי בקרת איכות ותוך יישום הקווים המנחים של משרד התחבורה.

במערכת ענבר משולבים מגוון ותהליכי חישוב ובדיקה ייחודיים.  להלן כמה דוגמאות:

  • אלגוריתם פריסה של תרשים הזרימה וחישוב משך המחזור המינימלי לכל ענף, תוך שמירה על אילוצי הבטיחות.
  • אלגוריתם לחישוב נקודות ההחלטה לענפי תרשים הזרימה תוך התייחסות ליחסי הגומלין בין הענפים.
  • איתור והתראה על מצבים של פסיחה לא מותרת על מופעים בתרשים הזרימה.
  • השוואת חלופות ניתוב על בסיס תכנון דל נתונים.
  • השוואת חלופות בתכנון גל ירוק, כולל יכולת שילוב מדדי ביצוע לרכב פרטי ולרכב תחבורה ציבורית.

כלל נתוני התכנון מיוצאים מהמערכת ומהווים בסיס ליצירת ממשקים בין תוצרי התכנון לבין מערכות אחרות.  דוגמא לממשק מסוג זה הינו הממשק שפותח לקליטת נתוני התכנון במערכת “אביבים” לניהול ובקרת תנועה.

לאתר התמיכה בתוכנת ענבר לתכנון תוכניות רמזורים