פרסומי המרכז

Mapping of characteristics and factors of fatal road accidents in Israel
 C. G. Prato, V. Gitelman, S. Bekhor   
פתרונות תשתית לשיפור בטיחותם של הולכי הרגל בתנאי הארץ 
ד. בלשה, ו. גיטלמן, ר. כרמל, ל. הנדל, פ. פיסחוב 
בחינה בטיחותית של תוכניות מפורטות של רחובות עירוניים עם שימושי קרקע מעורבים 
ד. בלשה, ו. גיטלמן, י. רוט, ש. טולנטינו, א. דובא, פ. פיסחוב, נ. בק 
בחינת תכניות לקידום הבטיחות בדרכים בעשר המדינות המובילות בתחום הבטיחות בדרכים 
ו. גיטלמן, ל. הנדל, ר. כרמל, ש. בכור 
סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל: סקר מהירויות 2009 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל, ל. הנדל, ד. בלשה 
התנהגות הולכי רגל במעברי חציה: סקר תצפיות ארצי 2008 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ל. הנדל, ר. כרמל, ד. בלשה 
 פיתוח ויישום מודל סימולציה לדרכים דו נתיביות 
ת. טולדו, ח. פרח 
חבישת קסדות על-ידי רוכבי אופניים: סקר תצפיות ארצי 2009 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ל. הנדל, ר. כרמל, ד. בלשה 
שימוש בחגורות בטיחות ברכב: סקר תצפיות ארצי 2009 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ל. הנדל, ר. כרמל, ד. בלשה 
בחינת בעיית בטיחות הולכי הרגל בדרכים הבין עירוניות בישראל וגיבוש דרכי פעולה לצמצום התופעה 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב, ל. הנדל, ד. בלשה 
סקירה כללית של מערכות בטאל והשלכותיהן בטיחותיות 
ש. בכור, י. אברמבסון, ו. גיטלמן, ש. שפר 
מתקן עזר לחצית צומת מרומזר 
ד. בלשה, ד. מהלאל, פ. גוטמן, י. אברמסון, ל. הנדל, פ. פיסחוב 
מעורבותם של אוכלוסיית הלא-יהודים בתאונות דרכים בישראל: מאפיינים וגורמים 
ר. פקטור, ד. מהלאל, ע. רפאלי 
אביזרי בטיחות באתרי עבודה בדרכים עירוניות 
ע. פלדמן, ד. בלשה 
סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל: סקר מהירויות 2010 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל 
שימוש באמצעי בטיחות לילדים בכלי רכב פרטיים: סקר תצפיות ארצי 2011 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ל. הנדל 
סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל: סקר מהירויות 2012 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ש. חן 
ניסוי מבוקר לבחינת השפעה בטיחותית של פס עצירה מקדים לפני מעבר חציה 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב 
בחינת השפעה בטיחותית של הקדמת הירוק להולכי רגל במופע משותף בפניה ימינה 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב 
ניסוי מבוקר לבחינת השפעה בטיחותית של מעבר חציה מוגבהו.  
גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב, ש. חן 
בחינת השפעה על בטיחות הולכי רגל של הסרת סימון מעבר חציה בדרכים עירוניות רב-נתיביות 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב 
שימוש באמצעי בטיחות לילדים בכלי רכב פרטיים: סקר תצפיות ארצי 2008 
ו. גיטלמן, פ.פיסחוב, ל. הנדל, ר. כרמל, ד. בלשה 
צילום מצבים מסוכנים במעברי חצייה לאכיפה והתראה 
י. זאבי, י. ארז, א. אפלבוים, י. אברמסון, ר. כרמל 
בחינת השפעת התערבויות בטיחות על מספרי הרוגים ונפגעים בתאונות הדרכים בישראל 
ו. גיטלמן, א. דובא, ל. הנדל, ש. בכור 
שימוש בחגורות בטיחות ברכב: סקר תצפיות ארצי 2010 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב 
מיפוי רמות הסיכון לתאונות החמורות בדרכים הלא-עירוניות בישראל: יישום ראשוני של שיטת ה-EuroRAP 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ.פיסחוב 
תכנון תחנות אוטובוס במחלפים 
ד. בלשה, ר. כרמל, ש. קרני, א. סער, ד. שצ’ופק 
חבישת קסדות על-ידי רוכבי אופניים: סקר תצפיות ארצי 2011 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל 
היבטי בטיחות ותנועה של האות הצהוב-אדום ברמזורים 
ד. מהלאל, ס. אדרי 
שימוש באמצעי בטיחות לילדים בכלי רכב פרטיים: סקר תצפיות ארצי 2010 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל 
בחינת מגמות במספרי ההרוגים, התאונות והנפגעים בתאונות הדרכים 
ו. גיטלמן, א. דובא, א. כהן 
התנהגות הולכי רגל במעברי חציה: סקרי תצפיות ארציים 2009-2010 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ש. חן 
נהיגה תחת השפעת אלכוהול: סקר תצפיות ארצי 2011 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל, ל. הנדל 
הכנת פרקים נבחרים למדריך הישראלי להטמעת בטיחות בדרכים בתהליכי תכנון תשתיות 
ו. גיטלמן, ר. כרמל 
בדיקת יעילותם של מעקות בטיחות מהדור החדש בדרכים הבינעירוניות 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב, , א. דובא, ש. הקרט 
בחינת הקשר בין מספרים ומאפייני התאונות לבין המאפיינים הגיאומטריים של דרכים דו-נתיביות דלות תנועה 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, א. דובא, פ. פיסחוב, ש. הקרט 
סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל: סקר מהירויות 2011 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל 
הערכת מספרי הנפגעים קשה בתאונות הדרכים בישראל בשנים 1997-2010 
ו. גיטלמן, פ.פיסחוב 
רוכבי אופניים בדרכים הלא-עירוניות: סקר תצפיות ארצי 2011 
ו. גיטלמן, פ.פיסחוב, ר. כרמל 
בחינת מגמות במספרי ההרוגים בתאונות הדרכים בשנת 2011 
ו. גיטלמן, א. דובא 
חקר הבטיחות במעגלי תנועה בדרכים דו-מסלוליות 
ד. קשינסקי, ד. בלשה 
שימוש בחגורות בטיחות ברכב: סקר תצפיות ארצי 2012 
ו. גיטלמן, ל. הנדל, פ. פיסחוב 
התנהגות הולכי רגל במעברי חציה: סקר תצפיות ארצי 2011 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ל. הנדל, ר. כרמל 
בחינת המאפיינים והגורמים להיפגעות רוכבי אופניים בתאונות הדרכים בישראל 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, ל. הנדל, פ. פיסחוב, ש. חן 
הערכת יעילות ותרומה בטיחותית של פרויקט מוקדי סיכון 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב, ש. הקרט 
בחינת השפעת מאפייני שוליים על רמת הבטיחות של דרכים בין-עירוניות חד-מסלוליות בישראל 
ו. גיטלמן, א. דובא, ר. כרמל, פ. פיסחוב, ש. הקרט 
חבישת קסדות על-ידי רוכבי אופניים: סקר תצפיות ארצי 2012 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ש. חן 
שימוש באמצעי בטיחות לילדים בכלי רכב פרטיים: סקר תצפיות ארצי 2012 
 
התנהגות הולכי רגל במעברי חציה: סקר תצפיות ארצי 2012 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ש. חן 
שימוש בחגורות בטיחות ברכב: סקר תצפיות ארצי 2012 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ש. חן 
בחינת מגמות במספרי הרוגים בתאונות הדרכים בשנת 2012 
ו. גיטלמן, א. דובא 
בחינת הקשר בין אירועי הנהיגה המתקבלים מטכנולוגיות מתקדמות לבין מאפייני תשתיות הדרכים 
ו. גיטלמן, א. דובא, ר. כרמל, פ. פיסחוב, ס. מוריק, ל. הנדל, ש. חן, ש. בכור 
זיהוי מאפייני תשתית המשפיעים על מהירויות הנסיעה בדרכים החד-מסלוליות בישראל 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב, ר. כרמל, ס. מוריק, ש. בכור 
סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל: סקר מהירויות 2013 
ו. גיטלמן, פ. פיסחוב 
בדיקת היתכנות של שימוש בסוגי רכב חלופיים (קלנועיות)לצורכי בטיחות וניידות של אוכלוסיית הקשישים בישראל 
ו. גיטלמן, ר. כרמל, פ. פיסחוב, ש. בכור 
חקירת העדפות ודעות נהגים על השימוש במערכות תבוניות להתאמת מהירות ובחינת פוטנציאל ההטמעה שלהן בישראל 
ש. בכור, ש. חן, ח. פלבה 
פיתוח כלים סטטיסטיים להערכת מספרי הנפגעים קשה בתאונות הדרכים בישראל 
ו. גיטלמן, א. דובא