פרסומים

המכון לחקר התחבורה מפרסם עשרות דוחות בשנה, תוצר של מחקרים מקיפים ופעילות אינטנסיבית לצורך מיפוי ההתנהגות בחברה הישראלית כיום.

לנוחיותכם, הדוחות מסודרים לפי השנים בהן פורסמו: