2001

ניתוח השינויים במהירויות הנסיעה בדרכים בינעירוניות בעקבות הצבת שלטי תזכורת 
ו. גיטלמן, ש. הקרט 
הטמעת השימוש בכלי רכב חשמליים מונעים במצברי אבץ אויר 
ארונוב, ל. טרטקובסקי, י. זבירין, מ. גוטמן 
עדכון נהלים לקביעת הצורך בהפרדה מפלסית במפגשי רכבת-דרך בישראל 
ו. גיטלמן, ש. הקרט 
פיתוח קריטריונים לתוספת נתיבים בכבישים מהירים 
א. פולוס, מ. פולטשק, מ. ליבנה, י. קראוס 
פיתוח מודלים לתכנון עיקבי של כבישים 
א. פולוס, י. קראוס, מ. ליבנה, ק. חביב-מטר 
הערכת מקדמי פליטה מקטנועים בישראל 
ל. טרטקובסקי, מ. גוטמן, א. אלייניקוב, מ. ויינבלט, י. זבירין