2003

סקר תצפיות ארצי אחרי השימוש בהתקני ריסון לילדים בכלי רכב פרטיים 
ו. גיטלמן, ש. הקרט 
קביעת הכמות הרצויה של חניה באמצעות תורת המשחקים 
י.הולנדר, י.פרשקר, ד.מהלאל 
הערכת מרכיבים בעלות תאונות הדרכים בישראל 
ו.גיטלמן, ש.הקרט 
הפחתת פליטת מזהמים ממנועי אוטובוסים על ידי שימוש בממירים קטליטיים מחמצנים 
ל. טרטקובסקי, מ. גוטמן, ו. בייביקוב, מ. ויינבלט, י. זבירין 
בדיקת המגמות בתאונות הדרכים החמורות, בשנים האחרונות 
ו. גיטלמן, ש. הקרט, א. דובא, א. כהן