2005

הערכת מקדמי פליטה ממשאיות דיזל כבדות בישראל 
ל.טרטקובסקי, מ.ויינבלט, מ.גוטמן, י.אלייניקוב, ו.בייביקוב, י.זבירין 
Simulation of inter-urban highway network for improving responses to special congestion events 
I. Yuran, J. Prashker, I. Ishai