2006

בחינת השינויים במעורבותם של נהגים צעירים בתאונות הדרכים 
ו. גיטלמן א. דובא, ש. הקרט 
הערכת המקטע הדק באפר פחם תחתית לשימוש כמרכיב אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות 
א. ישי, ג. ישראל