2009

הכנת תוכנית למפת דרכים ואסטרטגיה למחקר ופיתוח לחברה הלאומית לדרכים בישראל 
ש. הקרט, ד. בלשה, ד. מהלאל, י. אוזן, א. ישי, ק. קובלר, ו. גיטלמן 
פיתוח מפת דרכים ואסטרטגיה למחקר לצורך הכנת מפרט מבוסס רמת ביצועים 
י.אוזן, א. סידס 
הערכת יעילות בטיחותית של שיפורי תשתית שיושמו בדרכים הלא עירוניות 
ו.גיטלמן , ש. הקרט, פ. פיסחוב 
בקרה ואכיפה אוטומטית של התעבורה 
ת. תולדו, ש. פילין 
חקירת נעדפות נוסעים כמתודולוגיה למדידת איכות ורמת שירות בתחבורה אווירית פנים ארצית 
ע. פרוינד-פיינשטיין, ש. בכור 
חקירת זמינות רכב בישראל 
ר. כהן, ש. בכור 
מודל לקביעת מפלס הרעש האופטימאלי במערכת דרכים עירונית 
א. איצקוביץ, ש. בכור 
Modeling the duration of lane changes 
D. Zohar, T. Toledo 
אלגוריתמים להצבת שיווי משקל סטוכסטית לפי מודל לוגיט מקונן מוצלב 
י. רזניקוב, ת. טולדו, ש. בכור