חברי המכון

 
שם פקולטה כתובת מייל טלפון
 פרופ’ יורם הלוי  הנדסת מכונות medean@me.technion.ac.il  04-8236022
פרופ’ יעקב בן חיים הנדסת מכונות yakov@technion.ac.il 0778873262
 ד”ר לאוניד טרטקובסקי הנדסת מכונות tartak@technion.ac.il 0778872077
 פרופ’ שי קוטין הנדסת תעשיה וניהול kutten@ie.technion.ac.il  0778874505
פרופ’ אביגדור גל הנדסת תעשיה וניהול avigal@ie.technion.ac.il 0778874425
 פרופ’ אלדד יחיעם הנדסת תעשיה וניהול yeldad@technion.ac.il 4420 077887
פרופ”ח יובל עמק הנדסת תעשיה וניהול yemek@technion.ac.il 0778874417
ד”ר אורי פלונסקי הנדסת תעשיה וניהול plonsky@technion.ac.il
ד”ר אטי דובא הנדסת תעשיה וניהול ierde01@ie.technion.ac.il 0778872333
פרופ’ אמריטוס דניאל שפר ארכיטקטורה ובינוי ערים shefer@technion.ac.il 0778874054
פרופ’ אמנון פרנקל ארכיטקטורה ובינוי ערים amnonf@technion.ac.il 0778873956
פרופ”ח קרל מרטנס ארכיטקטורה ובינוי ערים  kmartens@technion.ac.i 0778874060
 ד”ר אייל קרני ארכיטקטורה ובינוי ערים arkarni@technion.ac.il 0778874063
פרופ’ אמריטוס יעקב אוזן  הנדסה אזרחית וסביבתית cvrjaco@tx.technion.ac.il
פרופ’ אמריטוס אבישי צדר הנדסה אזרחית וסביבתית ceder@tx.technion.ac.il
פרופ’ אמריטוס יצחק שמולביץ הנדסה אזרחית וסביבתית /agshmilo@technion.ac.il  0778872620
 פרופ”ח בגימלאות אילן ישי  הנדסה אזרחית וסביבתית iishai@tx.technion.ac.il
פרופ”ח בגימלאות שלום הקרט הנדסה אזרחית וסביבתית hakkert@technion.ac.il  0778873122
פרופ”ח בגימלאות יוסף פרשקר הנדסה אזרחית וסביבתית prashker1@gmail.com
פרופ”ח בגימלאות דוד מהלאל הנדסה אזרחית וסביבתית mahalel@tx.technion.ac.il  0778872378
פרופ’ יורם שיפטן הנדסה אזרחית וסביבתית shiftan@tx.technion.ac.il  0778872381
פרופ’ שלמה בכור הנדסה אזרחית וסביבתית sbekhor@tx.technion.ac.il  0778872460
פרופ”ח תומר טולדו הנדסה אזרחית וסביבתית toledo@technion.ac.il  0778873080
פרופ”ח ג’אק חדאד הנדסה אזרחית וסביבתית jh@technion.ac.il  0778871742
פרופ’ אריה סידס  הנדסה אזרחית וסביבתית sidess@technion.ac.il  0778872662
פרופ’ פר אולוף גוטמן הנדסה אזרחית וסביבתית peo@tx.technion.ac.il  0778872811
פרופ’ מקסים שושני הנדסה אזרחית וסביבתית maximsh@tx.technion.ac.il  0778872274
פרופ’ אבי אוסטפלד הנדסה אזרחית וסביבתית ostfeld@tx.technion.ac.il  0778872782
פרופ”ח גלעד אבן צור  הנדסה אזרחית וסביבתית eventzur@technion.ac.il  0778873459
פרופ”ח יחיאל רוזנפלד  הנדסה אזרחית וסביבתית  roseny@technion.ac.il  0778875697
פרופ”ח שגיא פילין הנדסה אזרחית וסביבתית filin@tx.technion.ac.il 0778875855
פרופ”ח גלעד אבן צור הנדסה אזרחית וסביבתית eventzur@technion.ac.il 0778873459
פרופ”ח רפאל לינקר הנדסה אזרחית וסביבתית linkerr@technion.ac.il 0778875696
ד”ר שגיא דליות  הנדסה אזרחית וסביבתית  dalyot@technion.ac.il  0778875991