מעבדת T-SMART

מעבדה T-SMART מתמקדת בפיתוח מערכות תחבורה חכמות לרשתות תחבורה בקנה מידה גדול, תוך צמצום עיכובים ברשת והגדלת ניידות ונגישות, בהתבסס על נתוני תנועה שמוזנים בזמן אמת מטכנולוגיות מתקדמות של חיישנים ומידע.

כדי להשיג מטרה זו, המעבדה מפתחת גישת מחקר בינתחומית חדשה המשלבת תחומי מחקר מתחומים שונים ומגוונים מתורת זרימת התנועה, תורת הבקרה, בקרה אופטימלית, אופטימיזציה, כריית נתונים, ובקרה רובסטית. הגישה החדשה משלבת שתי שיטות מחקריות:

(i) שיטה מדרגית (היררכית) של מידול זרימה בשתי רמות – רמת הרשת ורמת הצומת הבודד, וכן (ii) שיטת הלולאה הסגורה – משוב מידע בזמן אמת  – עבור כל רמת מידול.

בעזרת טכנולוגיה מתקדמת וחדשה של חיישנים שיכולים לאסוף כמות רבה של נתוני תנועה ממקומות שונים ברשת, ולהעביר אותן בקלות ובזמן אמת באמצעות תקשורת סלולרית למעבדה, מעבדת T-SMART מתמקדת בפיתוח גישה רב-תחומית חדשה בארבעת כיווני מחקר: מידול, ניטור, הערכה, ובקרה וניהול של מערכות תחבורה בקנה מידה גדולה. אנו מאמינים כי הגישה בין-תחומית החדשה תגרום להבנה טובה יותר של ערים מורכבות וצפופות, ותאפשר שילוב גישות בקרת תנועה וניהול לבניית ערים חכמות.

במסגרת הקמת מעבדה זו, נרכשו בין השאר חיישנים חדשים והותקנו ברשת תחבורה אמתית  (״מעבדת שדה״) לאיסוף מידע תנועתי בזמן אמת. בשלב הראשון, הותקנו כ-19 חיישני בלוטות׳ (Bluetooth) ברשת התחבורה של תל-אביב.

מעבדת T-SMART הוקמה במימון מענק ההצטיידות של חבר סגל חדש – פרופ”ח ג’אק חדאד.