מרכזים ומעבדות מחקר

 

  • מרכז לחקר הבטיחות בדרכים
  • מרכז לניהול תנועה
  • מעבדת T-SMART
  • מעבדה לתחבורה חכמה
  • המעבדה לתשתיות תחבורתיות