המרכז לחקר הבטיחות בדרכים

פעילות המחקר בתחום הבטיחות בדרכים החלה בשנת 1967 במסגרת המרכז לבטיחות בדרכים אשר התאגד מאוחר יותר עם המכון לחקר התחבורה. המרכז לחקר הבטיחות בדרכים הוקם מחדש בשנת 2007 בעקבות היוזמה המשותפת של עמותת "אור ירוק" ושל הטכניון. בראש המרכז עומדת ד"ר ויקטוריה גיטלמן, סגנית ראש המכון.

 

משימות המרכז מוגדרות כביצוע מחקר מדעי, התומך בפיתוח של תכניות והתערבויות בטיחות מבוססות ידע, בהפקת ידע אמפירי בתחומי הבטיחות בדרכים המותאם לתנאי הארץ, בפיתוח כלים תומכים לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות ובקידום מחקר עתידי בבטיחות בדרכים. בין תחומי המחקר של המרכז נכללים:

 • מדיניות וניהול של הבטיחות בדרכים במערכת התחבורה
 • ניטור הבטיחות בדרכים
 • ניתוח תאונות דרכים
 • ניתוח התנהגויות של משתמשי הדרך ופיתוח מודלים
 • הערכת השלכות בטיחותיות של שינויים במערכת התחבורה
 • מדדי תפקוד בטיחות
 • ניסויי שדה מבוקרים
 • תשתיות דרכים בטוחות
 • דרכים המסבירות את עצמן
 • מערכות בטיחות אלקטרוניות (e-safety)
 • משתמשי דרך פגיעים – הולכי רגל, רוכבי אופניים, רוכבי אופנועים, ילדים, קשישים
 • בטיחות של תחבורה ציבורית
 • הערכת הבטיחות של סוגי רכב חלופיים

 

במרכז נערכו מחקרים במימון של משרד התחבורה, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה – נתיבי ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, קרן רן נאור וגופים מקומיים נוספים. כמו כן, צוות המרכז מעורב בפעילויות הקשורות לבטיחות בדרכים באירופה. המרכז הוא גם הנציג הישראלי של ארגון European Transport Safety Council (ETSC) אשר מבצע הערכות בטיחות השוואתיות של מדינות אירופה. דוגמאות לתוצרים יישומיים של מחקרים שנערכו במרכז, כוללות הקמת מערכת של סקרי התנהגות לאומיים בבטיחות בדרכים, הכנת מדריך עם פתרונות תשתית לשיפור בטיחות הולכי הרגל בערים, פיתוח מודלים וכלים תומכי החלטות במערכת ניהול בטיחות של חברת נתיבי ישראל.