המרכז לניהול תנועה

מרכז המחקר בתחום ניהול הניידות נוסד בשנת 1994 כחלק מהמכון לחקר התחבורה.  המרכז מתמחה בפיתוח אלגוריתמים, מתודולוגיות ומערכות לקידום היעדים של תחבורה בת קיימא.  צוות החוקרים של המרכז כולל חוקרים בעלי השכלה מגוונת וניסיון רב שנים, והם מיישמים את הידע הייחודי של כל אחת ואחד מהם להתמודדות עם אתגרים בתחום התחבורה. בזכות הרכב זה של צוות המחקר, המרכז מעורב במחקרים אינטרדיסציפלינריים המשלבים ידע בתחומי הנדסת התחבורה, חקר ביצועים, סטטיסטיקה, כריית נתונים וכריית מלל, מדעי ההתנהגות, ניתוח מערכות והנדסת תוכנה.

בפעילות המחקרית, המתבצעת במסגרת מחקרים עבור רשויות וקרנות מחקר בארץ בעולם, ניתן דגש מיוחד לנושאים הבאים:

  • פיתוח תהליכי קבלת ההחלטות חדשניים בתחום ניהול הניידות ושילובם במערכת אביבים, מערכת ניהול ובקרת תנועה של עיריית תל אביב ועיריית חיפה.
  • שימוש במידע שמקורו בטכנולוגיות חישה חדשניות ברשת התחבורה העירונית ופיתוח תהליכי היתוך מידע.
  • יישום תהליכי למידת מכונה לניתוח מידע מובנה כבסיס לפיתוח אסטרטגיות ניהול תנועה פרואקטיבי.
  • פיתוח כלים אינטראקטיביים מבוססי זמן מרחב המאפשרים ניתוח ותצוגה של דפוסי ניידות כבסיס לקבלת החלטות המשקפות את יעדי מדיניות התחבורה.
  • שימוש בכלים של בינה עסקיתBI) ) לניתוח והצגה וויזואלית של הקשרים המורכבים בין נתוני תנועה לפעולות ניהול תנועה.
  • ניתוח איכות שירות ושביעות רצון מתחבורה ציבורית, תוך שימוש בכלים חדשניים לאיסוף מידע כמותי ואיכותני ויישום תהליכי כריית מלל להבנת הצרכים של ציבור משתמשי הדרך.
  • עידוד תחבורה בת קיימא, שימוש באמצעי תחבורה לא מטוריים, ושינוי הרגלי נסיעה באמצעות תמריצים.